fbpx

Apolonija

Apolonija se nalazi na oko 30 kilometara od Valone i desetak kilometara od Jadranskog mora.

Apolonija, Albanija

Arheološko nalazište Apolonija čini niz građevina sa očuvanim ostacima civilizacija iz ilirskog, grčkog, rimskog i srednjovekovnog perioda. Ilirsku Apoloniju osnovali su u 7. veku grčki doseljenici i nazvali je po bogu Apolonu.

Ovaj grad bio je važna luka na ilirskoj obali i jedna od pogodnijih veza ka severnoj Grčkoj, ali i jedna od zapadnih polaznih tačaka na rimskom trgovačkom putu koji je išao ka istoku ka Solunu i Trakiji.

Apolonija, Albanija

U Apoloniji je zanimljivo posetiti nekadašnje bedeme utvrđenja, stepenasti zid sa lučnom kapijom, kao i spomenik Agonotetesu, biblioteku i crkvu Svete Marije. Takođe, posebnu preporuku zaslužuje i Muzej Apolonije.

Apolonija, Albanija