fbpx

Broj srpskih turista u Albaniji

Broj građana i građanki Srbije koji borave u Albaniji, posebno tokom letnjih meseci, iz godine u godinu sve je veći. Zvanični podaci pokazuju da broj srpskih turista u Albaniji raste poslednjih deset godina za od 5 do čak 15 odsto godišnje, sa izuzetkom 2020. godine kada je usled pandemije koronavirusa bilo manje srpskih turista u Albaniji.

Pogledajte statističke podatke za period od 2015. do 2020. godine kada je u pitanju broj srpskih turista koji su u Albaniju ušli koristeći pasoše.

Izvor podataka: Ambasada Republike Albanije u Srbiji. Podaci uključuju broj prelazaka granice Republike Albanije korišćenjem pasoša Republike Srbije.