fbpx

Uslovi korišćenja sajta Albanija.rs

Šta je Albanija.rs?

Albanija.rs je prvi portal u Srbiji i regionu koji na jedinstven način predstavlja turističku ponudu Albanije, sa fokusom na destinacije popularne tokom leta.

Albanija.rs pruža usluge onlajn generisanja upita. Albanija.rs je posrednik (agent) između zainteresovanih gostiju i hotela/apartmana.

Generisanje upita

Počevši od trenutka kada gost kreira upit putem Albanija.rs sajta, tim Albanija.rs deluje isključivo kao posrednik između gosta i hotela/apartmana, na način da detalje upita koji je gost kreirao prosleđuje hotelu/apartmanu i zahteva informaciju o raspoloživosti smeštaja u datom trenutku. Nakon zvanične potvrde raspoloživosti hotela/apartmana, Albanija.rs tim gostu prosleđuje informaciju o potvrdi rezervacije uz prosleđivanje predračuna izdatog od strane hotela/apartmana/partnerske agencije. Odgovorom kojim gost jasno potvrđuje svoju rezervaciju i koji pruža sajtu Albanija.rs kao posredniku putem elektronske pošte gost ulazi u direktan (zakonski obavezujući) ugovorni odnos sa pružaocem usluge (hotel/apartman/partnerska agencija).

Korišćenjem Albanija.rs sajta i generisanjem upita putem Albanija.rs sajta smatra se da je korisnik upoznat sa uslovima korišćenja i sa istima je saglasan.

Raspoloživost smeštaja

Albanija.rs je posrednik pri rezervaciji smeštaja između zainteresovanih gostiju i hotela/apartmana i kao takav, sajt ne snosi odgovornost za eventualnu nemogućnost realizacije upita koji korisnik generiše putem Albanija.rs sajta. Potvrdu raspoloživosti smeštaja pruža hotel/apartman/partnerska agencija nakon potvrde interesovanja gosta da rezerviše smeštaj u hotelu/apartmanu u komunikaciji putem elektronske pošte.

U situacijama kada nije moguća realizacija upita generisanog putem Albanija.rs sajta, Albanija.rs ne snosi odgovornost za nemogućnost realizacije i nije u obavezi da pruži korisniku detalje i razloge nemogućnosti realizacije upita.

Plaćanje boravka

Korisnik Albanija.rs sajta kao potencijalni gost hotela/apartmana svoju rezervaciju plaća direktno hotelu/apartmanu/partnerskoj agenciji po predračunu koji hotel/apartman/partnerskoj agenciji izdaje gostu uz posredništvo Albanija.rs. 

Gost hotelu/apartmanu/partnerskoj agenciji plaća cenu rezervacije nakon boravka ili ranije, kako to predviđa politika hotela/apartmana, prema ugovorenom cenovniku hotela/apartmana. Politika hotela/apartmana/partnerske agencije koja propisuje uslove za potvrdu rezervacije jasno je naznačena na stranici hotela/apartmana na Albanija.rs sajtu. Generisanjem upita putem Albanija.rs sajta smatra se da je korisnik upoznat sa uslovima plaćanja i potvrde rezervacije i sa istima je saglasan.

Nakon uplate izvršene od strane korisnika ka hotelu/apartmanu/partnerskoj agenciji, korisnik će u razumnom roku, a po registraciji uplate od strane hotela/apartmana/partnerske agencije dobiti zvaničnu potvrdu rezervacije putem elektronske pošte. Potvrda rezervacije može biti u tekstualnoj formi ili u formi elektronskog vaučera ili računa izdatog od strane hotela/apartmana/partnerske agencije.

Hotel/apartman sa Albanija.rs ima ugovor o korišćenju onlajn platforme za generisanje upita.

Albanija.rs nije ugovorna, niti krajnja strana u ostvarivanju usluge ili izvršenju transakcije.

Realizacija boravka

Nakon slanja potvrde rezervacije na način definisan u tekstu iznad, gost svoju komunikaciju nastavlja direktno sa hotelom/apartmanom/partnerskom agencijom, izuzev u situacijama kada Albanija.rs može jednostavnije, brže i preciznije pružiti odgovor na nejasnoće i pitanja koja gost ima, a vezana su za logistiku odlaska na destinaciju, kao i sam izabrani smeštaj.

Albanija.rs, kao posrednik pri rezervaciji između gosta i izabranog hotela/apartmana, ne snosi odgovornost za kvalitet hotela/apartmana, kvalitet usluge, hrane i sadržaja koje gost dobija u hotelu/apartmanu. Gost se generisanjem upita putem Albanija.rs sajta obavezuje da za eventualne nedostatke hotela/apartmana ili eventualno nezadovoljstvo pruženim uslugama obrati direktno hotelu/apartmanu/partnerskoj agenciji čije usluge je rezervisao uz posredništvo Albanija.rs. Gost može od Albanija.rs zatražiti pomoć i asistenciju i pri rešavanju spora između gosta i hotela/apartmana/partnerske agencije gde će se Albanija.rs potruditi da gostu opravdani zahtevi predočeni hotelu/apartmanu budu ispunjeni.

Albanija.rs, u duhu dobre saradnje sa korisnicima sajta i u cilju maksimalnog zadovoljstva svakog gosta pri boravku u Albaniji, trudi se da svakom gostu pruži sve informacije i pomogne u rešavanju sporova kao posrednik, ne i kao ugovorna ili krajnja strana.

Albanija.rs nije odgovorna za eventualne greške hotela/apartmana/partnerske agencije. U situacijama eventualnih grešaka i propusta hotela/apartmana/partnerske agencije, Albanija.rs će učiniti sve da gosta zaštiti i pruži pomoć, dok će u situacijama propusta hotela/apartmana/partnerske agencije uložiti napore da gost dobije ugovorenu ili zamensku uslugu ili refundaciju uplaćenih sredstava od strane hotela/apartmana/partnerske agencije.

Za eventualnu štetu koju gost načini u hotelu/apartmanu odgovornost snosi isključivo gost i korišćenjem usluga hotela/apartmana, gost se obavezuje da eventualnu štetu nadoknadi najkasnije pri odjavi iz hotela/apartmana, u dogovoru sa hotelom/apartmanom.

Hotel/apartman ili Albanija.rs neće se smatrati odgovornim za gubitak, štetu, povredu ili nezgodu koju gost ili neko od saputnika mogu doživeti ili iskusiti. Hotel/apartman ili Albanija.rs ne snose odgovornost za bilo kakvo ometanje ili neugodnost koji bi mogli negativno uticati na boravak gosta.

Albanija.rs ne garantuje kvalitet i dostupnost WiFi i internet signala u hotelu/apartmanu i ne snosi odgovornost za isti.

Otkazivanje rezervacije

U situacijama kada gost stigne u hotel/apartman nakon rezervisanog datuma ili prevremeno obustavi svoj boravak u hotelu/apartmanu, hotel/apartman/partnerska agencija zadržava pravo da naplati punu cenu boravka. Ukoliko gost otkaže svoj rezervisani boravak pre krajnjeg roka predviđenog za otkazivanje rezervacije, a koji je jasno definisan i istaknut na stranici hotela/apartmana na sajtu Albanija.rs, hotel/apartman/partnerska agencija će izvršiti refundaciju uplaćenog iznosa boravka, uz umanjenje administrativnih troškova koji zavise od hotela/apartmana/partnerske agencije i poslovnih banaka i na njih Albanija.rs nema uticaj. Otkazivanje rezervacije vrši se isključivo pisanim putem, elektronskom poštom, sa adrese elektronske pošte sa koje je izvršena rezervacija.

Pri procesu refundacije Albanija.rs ne snosi odgovornost za dužinu procesa refundacije i bankarskog transfera.

Otkazivanje rezervacije nakon za to predviđenog roka koji je jasno definisan i istaknut na stranici hotela/apartmana na sajtu Albanija.rs moguće je bez refundacije uplaćenih sredstava ka hotelu/apartmanu/partnerskoj agenciji.

Istinitost informacija na Albanija.rs sajtu

Sadržaj Albanija.rs se redovno ažurira i upotpunjuje relevantnim, aktuelnim i tačnim informacijama. Sadržaj stranica hotela/apartmana Albanija.rs sajta zasnovan je na informacijama pruženim od strane hotela/apartmana. Albanija.rs se trudi da sve informacije u svakom trenutku budu aktuelne i tačne, ali ne snosi odgovornost i ne garantuje da su informacije pružene od strane hotela/apartmana u svakom trenutku validne.

Korišćenjem Albanija.rs i generisanjem upita putem Albanija.rs sajta smatra se da je gost upoznat sa ponudom, cenama, sadržajima i izgledom hotela/apartmana za koji generiše upit. Albanija.rs ne snosi odgovornost za eventualne razlike u izgledu hotela/apartmana na fotografijama prikazanim na sajtu i pri fizičkoj poseti, usled obrada i termina kreiranja fotografija od strane hotela/apartmana.

Albanija.rs zadržava pravo da sva mišljenja gostiju, članke i komentare koji su objavljeni na Albanija.rs sajtu od strane korisnika ili na drugim kanalima koje poseduje (Facebook stranica, Facebook grupa, Twitter nalog, Instagram nalog) izmeni, odbaci ili ukloni na osnovu pravila i uslova korišćenja, bez obaveze da svoj postupak obrazlaže korisniku.

Albanija.rs sajt je namenjen isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu i u skladu sa tim nisu dozvoljeni preprodaja, duboko linkovanje, kopiranje ili korišćenje sadržaja dostupnog na Albanija.rs sajtu bez pisanog odobranja autora. Bilo kakvo korišćenje sadržaja Albanija.rs sajta u komercijalne ili kompetitivne aktivnosti smatraće se kršenjem autorskih prava autora sadržaja sajta.